Serra d’Or, Xulio Trigo, juliol-agost 2014 13 de març de 2017 – Publicat a: Premsa

Crònica de la cabana. Kamo No Chômei