Revista de Girona, 15 de setembre de 2015: Ressenya de Anna Carreras sobre De besos trencats, de Maite Muns Cabot. 13 de març de 2017 – Publicat a: Premsa