La Vanguardia, Ada Castells, 4 de juny de 2014 13 de març de 2017 – Publicat a: Premsa

Madame de Staël. De la influència de les passions en la felicitat dels individus i de les nacions.